За нас

SIDIRAMA LTD.“СИДИРАМА”ООД е създадена през 1995г. като семейно дружество с ограничена отговорност със 100 % частен капитал с основен предмет на дейност – консултантски услуги в областта на строителството, независим строителен надзор в проектирането и строителството, управление на инвестиционни проекти, изготвяне на тръжни книжа и провеждане на конкурси за избор на главен изпълнител, респ. изпълнители при спазване изискванията на FIDIC, узаконяване на незаконни обекти, промяна предназначението на обекти.

Фирмата е лицензирана да упражнява независим строителен надзор в проектирането и строителството още през месец септември 1999г. и съответно прелицензирана, като Консултант по ЗУТ от 10.06.2004г.- Лиценз № 000055 издаден от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и продължен до 10.06.2014г. Фирмата се представлява от инж.Симеон Йорданов Александров-управител.

Фирмата започва своята дейност на територията на к.к. Златни пясъци и к.к. Албена, като изпълнява редица дейности, съпътствуващи изграждането и реконструкцията на редица обекти в тези курортни комплекси, а именно:

  • Проект мениджмънт при извършването на реконструкцията и модернизацията на хотел “Елица”, снек-бар “Елица”, открит басейн “Елица”, детска градина “Елица”, пътна връзка и открит басейн към хотел “Лайпциг” – к.к. Албена;
  • Инвеститорски контрол при извършването на реконструкцията и модернизацията на хотел “Люляк” I-ви етап – к.к. Златни пясъци;
  • Управление и мениджмънт на строителна фирма “Албена 2000” АД, извършваща реконструкция, модернизация и ново строителство на хотелската база на територията на к.к. Албена;
  • Всички процедури, свързани с предаването на Инвеститора и въвеждането на обектите в експлоатация.

След въвеждане през 1999 г. на услугата независим строителен надзор в проектирането и строителството дружеството концентрира усилията си и в развитието на това направление. Изпълняваните по-големи обекти за периода 01.10.1998 г.-10.05.2010 г. по различните видове дейности са посочени в приложения референтен лист.

За изпълнението на горецитираните дейности фирмата използува лицензирани софтуерни продукти като Building Manager, PC Project, AUTOCAD, MS OFFICE XP и др.

Фирмата разполага с висококвалифициран екип от инженери в областта на строителството, които ползуват успешно всички утвърдени програмни продукти в областта на строителството. В дружеството работят 42-ма специалисти – инженери по различните специалности в строителството, които са ситуирани в гр. София, гр. Варна, гр. Смолян, гр. Банско, гр. Бургас, което позволява на дружеството да поема обекти в различни части на страната. При необходимост фирмата привлича допълнителни специалисти от Висш Институт по архитектура и строителство – гр. София и от Научно-изследователския строителен институт – гр. София.

Това дава възможност на дружеството едновременно да изпълнява на 4-5 големи обекта /хотели, ресторанти, басейни и др. / дейностите по НСН и Project management с оптимален брой персонал.

Съгласно изискванията на ЗУТ и фирмената политика дружеството поддържа валидна застрахователна полица за всеки един от обектите, на които се изпълнява независим строителен надзор. Застрахователната полица има валидност от момента на започване на строителството до момента на изтичането на съответните гаранционни срокове за различните видове работи.

Дружеството успешно развива и дейността, свързана с подготовката и провеждането на търгове в строителството за избор на главен изпълнител, респ. изпълнители, в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, FIDIC и общото гражданско законодателство на Република България – комплекс “Ривиера бийч” – в.к. Ривиера, хотел “Люляк” – к.к. Златни пясъци, хотел “Орфей”- гр. Банско и др.

При управление на строителната дейност на различните обекти дружеството работи  в пълно съответствие и при съблюдаване изискванията на FIDIC.

Опитът и квалификацията на ръководството и специалистите във фирмата позволяват да се реализират всякакви проекти – качествено и в срок.

От 1999 г. фирмата основно се занимава със строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционни проекти, инвеститорски контрол, управление на проектите /project management/, изготвяне на тръжна документация, подготовка на търгове за избор на участниците в строителството. Обектите по които фирмата е работила и работи са хотели, ресторанти, басейни, бизнес сгради, жилищни сгради и др. в гр. София, к.к. Златни пясъци, к.к. Албена, к.к. Слънчев бряг, в.к. ”Ривиера”, гр. София, гр. Банско, к.к. Пампорово, гр. Чепеларе, гр. Приморско  и други.

Признание за успешната дейност на фирмата са получените награди за сграда на годината за обекти „хотелски комплекс Ривиера бийч 2” (2005 г.), „Бизнес център Белисимо” (2006 г.), Голф комплекс „Тракийски скали” – I-ви етап – за вилни селища (2010 г.), Православен храм „Св.Св.Архангел Михаил” – за религиозни сгради (2010 г.).

Девизът на фирмата е „Коректност, качество и лоялност към клиента”, доказан с множество безупречни референции за нашата работа, както и с редица сертификати и удостоверения.

Българска асоциация на архитектите и инженерните консултанти - БААИК Продължаване на лиценз
Удостоверение за членство в БААИК Лиценз от МРРБ
Сграда на годината 2006 - обществени сгради с бизнес предназначение Сграда на годината 2006 - Белисимо
Сграда на годината 2006 – обществени сгради с бизнес предназначение – Белисимо Сграда на годината 2006
Белисимо
Диплома Сертификат
Диплома Сертификат
Сграда на годината за 2010 година - Трейшън клифс За нас 10
Сграда на годината 2010 в категория
„Ваканционни комплекси“
Сграда на годината 2002 в категория
„Хотел и хотелски комплекс“
Сграда на годината за 2010 година - Трейшън клифс Удостоверение от АЕЕ
Сертификат 9001:2015 Удостоверение от АЕЕ
Удостоверение от ДНСК
Удостоверение от ДНСК
Разпечатай страницата Разпечатай страницата