Необходимост от ръководител проект 03

Необходимост от ръководител проект

Пазара е най-добрият учител и от тази гледна точка Инвеститор, който допуска грешки в проекта си, включително и неговата реализация, плаща от собствения си джоб.

Въпросът, за конкурентноспоспособността на изградените проекти по света има един и същи отговор. Това не зависи от големината на обекта, а от това какво предлага като ниво в обществената среда и като качество при неговата реализация.

От определящо значение за постигане на качествен продукт е начинът на управление на всички дейности по правилната разработка и изпълнението на проекта, а  не големината на фирмата.

Особено важно е да се направи правилен избор на Проект мениджър още на начална фаза от Инвестиционния процес.

Специалистите на СИДИРАМА ООД са на Ваше разположение.