Избор на подходяща боя за боядисване

Избор на подходяща боя за боядисване

Избор на подходяща боя за боядисване

Как да боядисаме или облицоваме жилищните помещения и какви материали да изберем зависи от основата, върху която ще се поставят боите — дали тя е мазилка, зидария, дърво или метал.

Всяка боя се състои от три основни съставки: свързващо вещество, пигмент и разредител.

Свързващото вещество служи за задържане или фиксиране на боята и образува нейния покривен пласт, наречен филм. Като свързващи вещества се използват гасена вар, водно стъкло, цимент, туткал, казеин, ленено масло, безир и др.

Пигментите дават желания цвят на боята. Това са различни по състав неорганични и органични съединения, които са неразтворими във вода.

Разредителите осигуряват най-подходящата гъстота за боята. Като разредител най-често се използва боров и минерален терпентин, газ, специални разредители за бои и др. Разредител на постните бои е водата, а на туткалените бои — туткалена вода.

За боядисването на тавани, стени, подове, врати, прозорци, външни мазилки и др. се употребяват различни видове бои:

Варни бои

При тях свързващо вещество е гасената вар. Нанесени върху тавани и стени, варните бои образуват устойчива на действието на атмосферните агенти и влагата покривка, която не пречи на стените да дишат. Варните бои не се ронят и не плесенясват, поради което могат да се използуват и за боядисване на помещения с по-голяма влажност, на складове, обори и др. Те обаче не са устойчиви на действието на замърсен от индустриални газове въздух, който съдържа серен двуокис, сероводород, азотни окиси и др.

Туткалени бои

Като свързващо вещество в тях служи туткалът. След като изсъхнат, те образуват върху стените пропускащи въздуха матови покрития. Под действието на влагата обаче те набъбват и се покриват с плесени. По тази причина се употребяват много рядко и то само за боядисване на сухи помещения с порести стени.

Казеинови бои

Както показва самото им име, тези бои съдържат като свързващо вещество казеин. Те са по-скъпи от варните, но в същото време и много трайни.

Циментови бои

Свързващо вещество при тях е циментът. Циментовите бои се оцветяват с вароустойчиви пигменти. Те са подходящи за боядисване на цокли, фасади, влажни помещения и др.

Латексови (синтетични) бои

Латексовите бои намират широко приложение в бояджийската практика, тъй като, нанесени върху тавани, стени и други повърхности, образуват устойчиви на механично въздействие и атмосферно влияние покрития, не нарушават „дишането” на стените и могат да се полагат върху всякаква основа. Понеже съдържат като разтворител вода, при работа могат да се разреждат с нея и са безопасни за здравето на работещите с тях. Покритията с латексови бои могат и да се лакират. Върху тях може да се боядисва наново.

Блажни бои

Свързващото вещество в тези бои е безирът. Въпреки че блажните бои се употребяват много отдавна, те не са лишени от съществени недостатъци. На първо място покритията им не пропущат въздуха, тъй като след изсъхване образуват непроницаем филм. Във влажни помещения изпаренията се кондензират върху повърхността им, а проникналата между пукнатините на стара блажна боя водна пара я разрушава и тя се олющва.

Алкидни бои

Тяхното свързващо вещество са алкидните смоли. Алкидните бои образуват гладки лъскави покрития, здраво свързани с основата, върху която са положени. Изсъхват бързо, което позволява да се нанасят повторно след кратко време. Алкидните бои са особено подходящи за боядисване на дограма — прозорци и врати, мебели, радиатори и др.

Нитроцелулозни лакове

Свързващото вещество на тези покрития са целулозните нитрати. При нанасянето им върху дървени плоскости изсъхват бързо, като образуват лъскав, устойчив на механично въздействие и влага филм.