Поддръжката на сградата по-скъпа от строежa

Поддръжката на сградата по-скъпа от строежa

Поддръжката и управлението на всяка сграда през жизнения й цикъл струват между 4 и 9 пъти повече от построяването й. Разходите може много да се намалят с внедряване на модерна система за управление на собствеността. Годишно може да се спестят 5-25% от парите за поддръжка, 10-20% от разходите за почистване и 10-15% от парите за енергия. Под пропърти мениджмънт у нас все още се разбира професионално управление на ваканционни и бизнес имоти, докато в жилищния сегмент услугата не е популярна. Фирмата, която предлага управление, може много да улесни собствениците, като ги замести в отношенията с наемателя. Комисионата е 10-15% от наема според това, кой намира наемателя. При това управление не е сигурно, че сградата ще се напълни 100%. При гарантираното управление фирмата наема топимоти за 5-10 год. Тя заплаща авансово целия наем за периода и си приспада известна отстъпка. До края на договорения период управляващата имота фирма може да променя наема според пазара.