Полезни съвети, свързани с поддръжката на PVC дограма : 01

Полезни съвети, свързани с поддръжката на PVC дограма :

* Необходимо е периодически да се смазват всички заключващи механизми и панти на прозорците и вратите от PVC дограма.
* Не допускайте попадането на пясък, вар, строителен разтвор и др. замърсяващи вещества в механизмите.
* Поддържайте уплътнителите чисти, не допускайте натрупването на прах върху тях. Съществуват специални препарати които предпазват гумените уплътнения от атмосферни влияния и ги правят по-гъвкави.
* Прозорците са изготвени от пластмасови прифили, които са устойчиви на слънчева светлина и на атмосферни влияния. За измиване на стъклата и рамките могат да се използват обикновени миещи средства, които не съдържат абразивни добавки, киселини и силни разтворители. За белите профили предлагаме препарати, които почистват полепнали по тях прашинки, натрупани с течение на времето. Има антистатичен ефект и образува UV-защитен слой върху профилите
Ето малко информация за един от най-често дискутираните проблеми, свързани с дограмата – конденза!

Помещенията се делят на сухи и влажни. Към влажните се отнасят кухнята, банята и колкото и странно да изглежда, спалнята.

* В кухнята възниква влага при приготвяне на храна.
* В банята – при къпане, пране, сушене на дрехи.
* В спалнята възникването на влага е свързано със съня. По време на сън всеки човек издишва от 1 до 2 литра вода. Влагата е особено интензивна в спални, в които температурата на въздуха е по-ниска, отколкото в останалите помещения. Възниква конденз върху прозорците и върху онези страни на мебелите, които са обърнати към външните стени.
* За да се намали конденза, проветрявайте редовно спалните помещения. Не поставяйте мебели до външни стени на жилището.
* При ремонт се използват строителни материали (циментен разтвор, бои, лакове и др.), съдържащи голямо количество влага, която се отделя при съхненето им.
* Проветрявайте интензивно помещенията по време на ремонт и известно време след приключването му.
* Изолацията на помещенията е добра да се направи отвън, а не отвътре. При вътрешна изолация може да се появи влага и съответно плесен между стената и изолацията, което определено ще влоши микриклимата в помещението.
* Цветята по первазите създават уют и красота, но трябва да се поливат, кето увеличава влагата в помещенията. Затова цветята трябва да се слагат на проветриви места в жилището.
* Отоплителните радиатори обикновено се поставят под прозорците. Широките первази затрудняват конвекцията на горещия въздух от радиаторите и създават условия за кондензиране на влагата върху прозорците на жилището. Ако въпреки всичко държите на широки первази, поръчайте ги с решетка, за да избегнете конденза.
* При избор на щори трябва да се осигури възможност за циркулация на горещия въздух от радиатора и затопляне на прозорците, за избягване на конденз. Дългите щори, стигащи до перваза, ще препятстват движението на въздуха. Добър вариант са вертикалните щори.

В заключение искам да Ви уверя, че прозорците от PVC дограма не способстват за възникване на влага и съответно конденз в помещенията. Те променят условията за вентилация, топлообмен и микроклимат във Вашето жилище и съответно водят до промяна на старите методи за експлоатация. Постарах се да обясня характера на тези промени и се надявам, че тези съвети ще Ви помогнат да осигурите конфорт в дома си.
Появата на конденз по стъклата или прозорците след смяната на старите прозорци с нови, може да се дължи на:
– понижаване на температурата на повърхността на ограждащата ги конструкция;
– и/или повишаването на влажността на въздуха в помещението.
Но зад това просто на пръв поглед изказване, са скрити сложни процеси, в които са вплетени много и различни фактори: външна температура, отопление, вентилация, топлотехническите качества на стените и на самите прозорци, дифузия на парата през ограждащите конструкций, и това, как се използва помещението. Къщата или жилището със своите физически качества и заедно с неговите обитатели, са преплетени в един общ възел. Затова да се отдели една ясна и точна причина за образуването на конденз може само в редки случаи! Като правило, виновен за конденза е цял “букет” от причини.

И ако в жилището е правен ремонт, били са поставени нови прозорци, а повърхността на стъклото се явява като правило най- студената, то конденза се образува най- напред там.

Неголямото количество конденз не се явява проблем. Например, представете си, че в зимен ден от отрицателна температура на улицата, влизате в добре отоплено жилище, а от банята през широко отворената врата излизат облаци от пара. Когато Вие влизате в стаята, виждате, че стъклата на прозорците са изпотени. Единственото, което е необходимо в този случай, за да се премахне конденза, е да се проветри жилището.

Между впрочем, в тази ситуация, се проявява едно от предимствата на PVC прозорците: влагата не влияе на качествата им и при тях, за разлика от дървените, не се съсипва боята. Тоест поставяйки PVC прозорци, при определени условия образуването на неголямо количество конденз по прозорците е нормално явление, не създава практически никакви неудобства за живущите, и не оказва лошо влияние върху прозорците.

Новите прозорци, не само, че променят интериора на жилището, но и коренно изменят условията на вентилация, топлообмена и микроклимата на жилището. Новите прозорци осигуряват много плътно затваряне. Те правят жилището много по-топло, защитават го от уличния шум, пестят от енергията, необходима за отопление. От друга страна те пречат на естествената “вентилация”, което затруднява отвеждането на излишната влага от помещението и може да доведе до образуването на конденз в най- студените места на стените и стъклата. Новите прозорци често носят със себе си и повишаване на влажността в помещението.

Влагата в помещенията се отделя от различни източници, основният от които е човекът – в резултат на неговото дишане влажността на въздуха значително се повишава. При това влагообразуването се увеличава в процеса на активни жизнени дейности на обитателите на жилището, тоест по време на различни дейности дишането се учестява и се увеличава потоотделянето. Големи обеми влага се отделят и в резултат на пране, готвене, чистене и вземане на душ. Допълнителни източници на влагоотделяне са стайните растения.

Голямо влияние на влажността на въздуха в помещенията оказва и температурата на въздуха – неслучайно влажността на въздуха се нарича “относителна”. Както показват теоретическите пресмятания и практическите измервания /говорим за нормални за живот температури/ при изменение на температурата на въздуха с 1градус С, относителната влажност на въздуха се изменя с 5%. Понижението на температурата, при непроменено количество влага във въздуха, повишава относителната влажност, тоест ако в стаята е било 18градуса С и влажност 50%, то при 17градуса С влажността вече ще е 55%, а при 16градуса С- 60%! В повечето случаи в жилищата термометъра показва 15-17градуса С.

В масовото жилищно строителство е приета следната схема за вентилация на жилищата – отработения въздух се премахва непосредствено от зоната на най-голямо замърсяване, тоест от кухнята и санитарните помещения, естествена издърпваща канална вентилация. Това заместване става за сметка на външния въздух , постъпващ през неплътността на заобикалящите ограждения /в основна степен през прозорците и остъклените площи/ на всички помещения в жилището и нагрявайки се от отоплението. По този начин се осигурява въздухообмен в цялото жилище.

Много често, може би в повечето случаи, смяната на прозорците се извършва едновременно с други строителни процеси в жилището. Това може да е както ново строителство, така и ремонт на старо жилище. Макар строителите да не обичат така наречените “мокри процеси”, да се избегнат напълно по време на строителството или ремонт, е невъзможно. Новите стени от бетон или тухла задържат в себе си остатъчна влага до 2 години след приключване на строителството! И те не само задържат тази влага, но и по пътя на дифузията я предават в помещенията. По време на ремонт на жилището влага в конструкциите се образува по-малко. Но често, влизайки в отремонтирано жилище, без никакви уреди и измервания, може да се почувства тежкия влажен въздух.

Остатъчната влага в помещенията, в следствие на “мокрите процеси” по време на строителството или ремонта на помещенията, може в течение на няколко месеца да се оказва причина за образуването на конденз по прозорците. Затова жилищата, в които неотдавна е правен ремонт, се нуждаят от засилен режим на проветряване.

Почти във всички жилища радиаторите за отопление се разполагат под прозорците. Те освен всичко останало отопляват отвора в стената с прозорците. Често при смяната на старите прозорци, старите первази се заменят с нови по-широки, които затрудняват издигането на горещия въздух от радиатора към прозореца. Затова избирайте такъв размер на подпрозоречна дъска, който да не закрива радиатора. Или ако държите на по-широка дъска, изберете такава, кото да е с решетка по средата, с което да облекчава преминаването на въздуха от радиатора към прозореца.

Така например стайните растения се нуждаят от светлина и най-подходящото място за тях е под прозореца. Именно тези растения са източник на активно отделяне на влага, която после кондензира по стъклата на прозорците. Ако под монтираните нови прозорци има цветя, именно те могат да се окажат последната капка във водо- въздухо- топлинния баланс на жилището, която да доведе до образуването на конденз.

Още един детайл който оказва влияние- щорите и завесите.Лошо е, когато опират в перваза отстрани или отгоре и по този начин пречат на циркулацията а топлия въздух от радиатора към стъклото на прозореца.

Друг фактор, който влияе не толкова на самото образуване на конденз, колкото до голяма степен на това, до колко ще бъде обилен и колко дълго ще се изпарява от стъклата. Това е ориентацията на сградата спрямо посоките на света. Прозорците със северно изложение имат по-дълъг период на изпаряване, отколкото тези, които са на юг.