Изграждане на басейн и пътна връзка към хотел “Лайпциг”

Автор: admin

Обекта е с Р З П – 1 850 кв.м, с период на изпълнение 1998 – 1999г.

Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

 • Инвеститорски надзор;
 • Управление на строителството;

к.к.Албена

Реконструкция и модернизация на “Вили изток”

Автор: admin

Обекта е с Р З П – 3 650 кв.м, с период на изпълнение 1999 – 2000г.

Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

 • Инвеститорски надзор;
 • Управление на строителството;

к.к.Албена

Хотел “Орхидея А”

Автор: admin

Реконструкция и модернизация на хотел “Орхидея А”, реконструкция и модернизация на ресторант “Орхидея А”, изграждане на открит и закрит басейн към хотел “Орхидея А”  к.к.Албена

Обекта е с Р З П – 12 650 кв.м, с период на изпълнение 1999 – 2000г.

Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

 • Инвеститорски надзор;
 • Управление на строителството;

к.к.Албена

Хотел “Ралица”

Автор: admin

Реконструкция и модернизация на хотел “Ралица”, изграждане на открит и закрит басейн към хотел “Ралица” к.к.Албена

Обекта е с Р З П – 18 600 кв.м, с период на изпълнение 1999 – 2000г.

Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

 • Инвеститорски надзор;
 • Управление на строителството;

к.к.Албена

Реконструкция и модернизация на “56 бр. Вили Юг”

Автор: admin

Обекта e изпълненен през периоза 2000 – 2001г.

Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

 • Инвеститорски надзор;
 • Управление на строителството;

к.к.Албена

Хотел “Вихрен”

Автор: admin

Реконструкция и модернизация на хотел “Вихрен”, изграждане на открит басейн към х-л “Вихрен” изграждане снек-бар “Вихрен” к.к.Албена

Обекта е с Р З П – 11 752 кв.м, с период на изпълнение 2000 – 2001г.

Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

 • Инвеститорски надзор;
 • Управление на строителството;

к.к.Албена