„СИДИРАМА“ ООД въведе в експлоатация обект „Търговска сграда с офиси и подземни складове“ на „СИМА“ ООД

Автор: Webmaster

На обекта „СИДИРАМА“ ООД изпълни функциите строителен надзор, инвеститорски контрол и енергийна ефективност.

Сградата е новоизградена, предназначена основно за търговска дейност и е свободно стояща. В нея се  включват два търговски етажа на един фирмен магазин с два самостоятелни входа и трети етаж,  изцяло офисен, решен като свободно пространство (open spaсe).

В две сутеренни нива са разположени основно складове за фирмените нужди на търговската дейност. Покривът е плосък, снабден с излаз от евакуационното стълбище с метална самозатваряща се врата и е изцяло неизползваем.

Постигнат е клас А по скалата на енергопотреблението. Използваните съвременни материали за сградата са основно окачени остъклени и плътни фасади на финландската фирма Rukki”.

Отоплението и климатизацията на сградата е решено с 3 бр. „VRF” системи, индивидуални за всеки етаж, както и с ел. радиатори за санитарните и помощни помещения. Осигурено е автоматично регулиране на микроклимата във всяка зона/стая. Изградени са отоплителни, вентилационни и климатични инсталации за различните помещения, съгласно действащите норми. През летният режим е предвидено охлаждане на търговската и офисната част на сградата.

Фирма “Сидирама” ООД, въведе в експлоатация АКВАПАРК “АКВАМАНИЯ” – III етап в к. к. Албена

Автор: Webmaster
В началото на м. юли 2015г. завърши изпълнението, респективно бе въведен
в експлоатация от “СИДИРАМА” ООД обект АКВАПАРК “АКВАМАНИЯ” – III етап в к. к. Албена
	III етап включва водни атракции:
	- C1 – Maxtrack с търговско наименование Free FALL
	- Tantrum Alley с търговско наименование TORNADO24

Фирма “Сидирама” ООД, успешно изпълни инвеститорският контрол на обекти на Медицински Университет – София

Автор: Webmaster

В началото на м. декември 2015г. фирма “Сидирама” ООД, успешно изпълни инвеститорският контрол при изпълнение на  енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно възстановителни работи  за сградите на База СОССБС при Медицински Университет – София: Студентско общежитие–Блок 11, студентско общежитие – Блок 25 и студентско общежитие – Блок 40 Б

“Сидирама” ООД, въведе в експлоатация обект ГОЛФ КОМПЛЕКС “СВ. СОФИЯ” – с. Равно поле

Автор: Webmaster
В края на м. ноември 2014г. бе въведен в експлоатация от “СИДИРАМА” ООД обект ГОЛФ КОМПЛЕКС ”СВ. СОФИЯ“ 
– с. Равно поле 
	Голф комплекса включва:
	- Голф игрище с 18 бр. дупки (писти)
	- Помпена станция с резервоар и трафопост 250 KVa 
	- Беседка (бар -барбекю) до 12-та дупка
	- Кабелна линия 2 СрН 20 kV за захранване на ТП “Помпена станция” 
	- Кабелна линия НН 0,4 /0,230 kV за захранване на Беседка (бар-барбекю)

Фирма “Сидирама” ООД, въведе в експлоатация АКВАПАРК “АКВАМАНИЯ” – I етап в к. к. Албена

Автор: Webmaster
В началото на м. август 2014г. завърши изпълнението, респективно бе въведен
в експлоатация от “СИДИРАМА” ООД обект АКВАПАРК “АКВАМАНИЯ” – I етап в к. к. Албена
	I етап включва:
	- Главен вход с покрит базар, офиси, сладоледен бар, съблекални, WC
	- Заведение за бързо хранене с покрита тераса с 226 места
	- Бар басейн
	- 2 бр. складове и работилница
	- Централно филтърно помещение с 17 бр. филтри (за всички атракции)
	- Водни атракции:  пързалки - Ргогасег, Маmmoth,  детски развлекателен басейн
със 7 бр. пързалки,бърза и бавна река с развлекателен басейн, детска водна площадка и
машинни помещения
	- Площадкови ВиК и Ел. мрежи, оптични мрежи и вътрешна алейна мрежа.
	- Вертикална планировка с ограда

“Сидирама” ООД, стартира изпълнението на Аквапарк „АКВАМАНИЯ“ в курорта Албена

Автор: Webmaster
През м. февруари стартира изпълнението на обект Аквапарк “АКВАМАНИЯ” 1 етап - к.к. Албена, включващ:
Главен вход А1(покрит базар, офиси, сладоледен бар, съблекални, WC) ЗП 566,86м2;
Заведение за бързо хранене А2 с покрита тераса с 226 места;
Бар-басейн АЗ - ЗП 57,57м2;
Сграда А4 (съблекални, душове и тоалетни) ЗП 90,70 м2;
Сграда А2 (2бр. складове и работилница) ЗП 148,75 м2;
Филтърно помещение МК; машинни помещения на С1 и Ограда
Водни атракции (С1-Ргогасег, Маmmoth С2, С5 и С6) -1 етап;
Водни атракции (СЗ) -II етап;
Водни атракции (С1-Махtгасk, Таntгum Alley, С4 с амфитеатър) - III етап
Застроена площ 5477,25 м2
Разгъната Застроена площ 5895,00 м2
РЗП с подземни етажи 7442,64 м2
На обект Аквапарк “АКВАМАНИЯ” 1 етап - к.к. Албена,  СИДИРАМА ООД изпълнява строителен надзор.