Санирането Ви носи двойна облага – данъчни облекчения и намалени сметки 02

Санирането Ви носи данъчни облекчения

За да се Възползвате от данъчно облекчение съгласно закона за местните данъци и такси са необходими:
– разрешението за ползване на сградата да е с дата преди 01.01.2005 г.;
– да сключите договор с фирма, лицензирана за оценка на енергийната ефективност;
– фирмата да ви издаде сертификат А или сертификат Б за сградата;

 
 
Вземете мерки при строителство през зимата 02

Мерки при строителство през зимата

Изпълнението на бетонови работи при ниски температури е свързано с конкретни мероприятия – комбинация от противозамръзващи добавки в бетоновите смеси и мерки за изпълнение на бетонови работи при зимни условия. Ако се позволи бетонът да замръзне, той спира процеса на хидратация и като резултат може да загуби над 50% от здравината си, която се развива в първите 28 дни от неговото полагане. Това трябва да се има в предвид, за да се сведат до минимум евентуалните проблеми от гледна точка на качеството и сигурността на сградите.

 
 
Не чакайте последния срок за технически паспорт 01

Не чакайте последният срок за технически паспорт

Техническият паспорт съдържа всички необходими сведения, които определят експлоатационната годност на сградата. В него се отразяват всички данни за извършваните ремонти, подобрения или изменения във всички елементи на жилищната сграда – носеща конструкция, фасади, покрив, изолации, инсталационни системи и др. Наличието на технически паспорт дава сигурност както на собствениците, така и на наемателите и купувачите за техническото състоянието на обитаваната от тях сграда.

 
 
Полезни съвети за пестене на електроенергия 02

Полезни съвети за пестене на електроенергия

Ако искаме да намалим значително сметките си за ток, при покупка на нови уреди трябва да обърнем внимание на техния енергиен клас. Домакинските уреди (като перална машина, хладилници, фризери и т.н) са обозначени с общоприетия енергиен стикер на ЕС. С маркирана буква „А” на стикера са обозначени уредите с най-висок енергиен клас, това означава, че тези уреди използват минимално количество енергия дори при максимална мощност.

 
 
8 съвета за бързо и качествено освежаване на стаите 03

Осем съвета за качествено освежаване на стаите

Боядисването на дома за някои е досаден и неизбежен ангажимент, за други – възможност да докажат, че могат и това. Но както всяка работа и тук има правила, от които не може да се избяга, ако се търси добър резултат. Боядисването се извършва на три пласта, като нанасянето на всеки следващ става след минимум 24 часа, когато долния слой е добре изсъхнал. Ето осем съвета за бързо и качествено освежаване на стаите.

 
 
Полезни съвети, свързани с поддръжката на PVC дограма : 01

Полезни съвети, свързани с поддръжката на PVC дограма :

* Необходимо е периодически да се смазват всички заключващи механизми и панти на прозорците и вратите от PVC дограма.
* Не допускайте попадането на пясък, вар, строителен разтвор и др. замърсяващи вещества в механизмите.
* Поддържайте уплътнителите чисти, не допускайте натрупването на прах върху тях.

 
  • Страница 1 от 3
  • 1
  • 2
  • 3