Резиденция "Хелена" 10

Резиденция „Хелена“

Обекта е с Р З П – 750 кв.м, с период на изпълнение 2006г. На обекта “Резиденция Хелена”, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности: Консултант по смисъла на ЗУТ; Строителен надзор по време на строителството; Проект мениджмънт; Инвеститорски контрол; Оценка съответствието на инвестиционни проекти Гр. Варна

 
 
Хотелски комплекс „Студенец” 11

Хотелски комплекс „Студенец”

Обекта е с Р З П – 45 000 кв.м, с период на изпълнение 2005 – 2007г. На обекта “Хотелски комплекс „Студенец””, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности: Консултант по смисъла на ЗУТ; Строителен надзор по време на строителството; Проект мениджмънт; Инвеститорски контрол; Оценка съответствието на инвестиционни проекти к.к. Пампорово

 
 

Изграждане на басейн и пътна връзка към хотел “Лайпциг”

Обекта е с Р З П – 1 850 кв.м, с период на изпълнение 1998 – 1999г. Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности: Инвеститорски надзор; Управление на строителството; к.к.Албена

 
 
Хотел “Елица” 08

Хотел “Елица”

Реконструкция и модернизация на хотел “Елица”, снек бар, детска градина и басейн към хотел “Елица” к.к.Албена Обекта е с Р З П – 9 850 кв.м, с период на изпълнение 1998 – 1999г. Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности: Инвеститорски надзор; Управление на строителството; к.к.Албена

 
 

Реконструкция и модернизация на “Вили изток”

Обекта е с Р З П – 3 650 кв.м, с период на изпълнение 1999 – 2000г. Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности: Инвеститорски надзор; Управление на строителството; к.к.Албена

 
 

Хотел “Орхидея А”

Реконструкция и модернизация на хотел “Орхидея А”, реконструкция и модернизация на ресторант “Орхидея А”, изграждане на открит и закрит басейн към хотел “Орхидея А”  к.к.Албена Обекта е с Р З П – 12 650 кв.м, с период на изпълнение 1999 – 2000г. Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности: Инвеститорски надзор; Управление на […]