Американски университет “Културно образователен център Илиев”

Обекта е с Р З П – 4 200 кв.м, с период на изпълнение 2001г.

На обекта “Културно образователен център Илиев”, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Независим строителен надзор в проектирането;
  • Инвеститорски надзор;
  • Управление на строителството;

Студентски град, гр.София