Апартаментен хотелски комплекс 2

Обекта е с Р З П – 12 500 кв.м, с период на изпълнение 2007-2009г.

На обекта „Апартаментен хотелски комплекс 2”, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Консултант по смисъла на ЗУТ;
  • Строителен надзор по време на строителството;
  • Оценка съответствието на инвестиционни проекти

кв.Симеоново, гр.София