Апартаментен хотелски комплекс 3

Обекта е с Р З П – 32 500 кв.м, с изпълнение на фаза  проектиране 2008-2010г.

За проекта „Апартаментен хотелски комплекс 3”, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Консултант по смисъла на ЗУТ;
  • Строителен надзор по време на строителството;
  • Оценка съответствието на инвестиционни проекти

кв.Симеоново, гр.София