Бизнес център „Феста”

Обекта е с Р З П – 82 500 кв.м, с изпълнение на фаза проектиране 2007-2014г.

За проекта „Бизнес център „Феста””, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Проект мениджмънт;
  • Инвеститорски контрол;

Гр.София