Цех за производство на осветителни тела “ИКИС”

Обекта е с Р З П – 575 кв.м, с период на изпълнение 2005г.

На обекта “Цех за производство на осветителни тела “ИКИС””, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Оценка съответствието на инвестиционни проекти

Гр.София