Хотел “Орхидея А”

Реконструкция и модернизация на хотел “Орхидея А”, реконструкция и модернизация на ресторант “Орхидея А”, изграждане на открит и закрит басейн към хотел “Орхидея А”  к.к.Албена

Обекта е с Р З П – 12 650 кв.м, с период на изпълнение 1999 – 2000г.

Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Инвеститорски надзор;
  • Управление на строителството;

к.к.Албена