Хотел “Ралица”

Реконструкция и модернизация на хотел “Ралица”, изграждане на открит и закрит басейн към хотел “Ралица” к.к.Албена

Обекта е с Р З П – 18 600 кв.м, с период на изпълнение 1999 – 2000г.

Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Инвеститорски надзор;
  • Управление на строителството;

к.к.Албена