Изграждане на басейн и пътна връзка към хотел “Лайпциг”

Обекта е с Р З П – 1 850 кв.м, с период на изпълнение 1998 – 1999г.

Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Инвеститорски надзор;
  • Управление на строителството;

к.к.Албена