Жилищен комплекс „Бистрица”

Жилищен комплекс „Бистрица” и подобектите на неговата инфраструктура, разположени в и извън неговата територия – в землищата на с.Бистрица, Община Панчарево

Обекта е с Р З П – 16 500 кв.м, с изпълнение на фаза проектиране 2007-2012г.

За проекта „Жилищен комплекс „Бистрица””, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Проект мениджмънт;
  • Инвеститорски контрол;