Жилищен комплекс „Бялата лагуна”

Обекта е с Р З П – 16 500 кв.м, с период на изпълнение 2007-2009г.

На обекта “Жилищен комплекс „Бялата лагуна””, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Консултант по смисъла на ЗУТ;
  • Строителен надзор по време на строителството;
  • Оценка съответствието на инвестиционни проекти

м-ст „Иканталъка”, община Каварна