Жилищен комплекс „Нова Каварна”

Обекта е с Р З П – 110 000 кв.м, с изпълнение на фаза  проектиране 2008-2011г.

За проекта „Жилищен комплекс „Нова Каварна””, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Консултант по смисъла на ЗУТ;
  • Строителен надзор по време на строителството;
  • Оценка съответствието на инвестиционни проекти

Община Каварна