Бизнес център „Белисимо“

Обекта е с Р З П – 16 200 кв.м, с период на изпълнение 2004 – 2006г.

На обекта “Бизнес център “Белисимо”, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Консултант по смисъла на ЗУТ;
  • Строителен надзор по време на строителството;
  • Проект мениджмънт;
  • Инвеститорски контрол;
  • Оценка съответствието на инвестиционни проекти