Хотел “Ком”

Реконструкция и модернизация на хотел “Ком”, реконструкция и Модернизация на ресторант “Ком” к.к.Албена

Обекта е с Р З П – 11 500 кв.м, с период на изпълнение 2001 – 2002г.

Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Инвеститорски надзор;
  • Управление на строителството;
  • Управление на строителството;

к.к.Албена