Хотел “Лагуна маре В”

Реконструкция и модернизация на хотел “Лагуна маре В”, реконструкция и модернизация на ресторант “Лагуна маре В” к.к.Албена

Обекта е с Р З П – 13 900 кв.м, с период на изпълнение 2000 – 2001г.

Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Инвеститорски надзор;
  • Управление на строителството;

к.к.Албена