Хотел Мелиа Гранд „Ермитаж“

Обекта е с Р З П – 76 250 кв.м, с период на изпълнение 2003 – 2005г.

На обекта “Хотел Мелиа Гранд “Ермитаж””, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Проект мениджмънт;
  • Инвеститорски контрол;

к.к.”Златни пясъци”