Хотел "Орфей"

Хотел „Орфей“

Хотел “Орфей” гр.Банско
Обекта е с Р З П – 6 800 кв.м, с период на изпълнение 2003 – 2005г.
На обекта “Хотел “Орфей””, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Консултант по смисъла на ЗУТ;
  • Строителен надзор по време на строителството;
  • Проект мениджмънт;
  • Инвеститорски контрол;
  • Оценка съответствието на инвестиционни проекти