Хотел “Ривиера бийч 2”

Обекта е с Р З П – 12 250 кв.м, с период на изпълнение 2003 – 2004г.

На обекта “Хотел “Ривиера бийч 2””, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Консултант по смисъла на ЗУТ;
  • Строителен надзор по време на строителството;
  • Проект мениджмънт;
  • Инвеститорски контрол;

вк. ”Ривиера” гр.Варна