Жилищна сграда и Детска очна клиникa

Обекта е с Р З П – 3 900 кв.м, с период на изпълнение 2004 – 2005г.

На обекта “Жилищна сграда и Детска очна клиника”, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Консултант по смисъла на ЗУТ;
  • Строителен надзор по време на строителството;
  • Проект мениджмънт;
  • Инвеститорски контрол;

Гр.София