Комплекс „Bansko Royal Towers“

Обекта е с Р З П – 29 250 кв.м, с период на изпълнение 2006 – 2007г.

На обекта “Комплекс „Жилищен комплекс с обществено обслужване „Bansko Royal Towers“ (бивш „Страгите”)”, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Проект мениджмънт;
  • Инвеститорски контрол;