Комплекс „Престиж сити”

Обекта е с Р З П – 18 150 кв.м, с период на изпълнение 2006 – 2007г.

На обекта “Комплекс „Престиж сити””, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Консултант по смисъла на ЗУТ;
  • Строителен надзор по време на строителството;
  • Проект мениджмънт;
  • Инвеститорски контрол;
  • Оценка съответствието на инвестиционни проекти

Гр.Приморско