Къща „Лаудис“

Обекта е с Р З П – 1 200 кв.м, с период на изпълнение 2006 – 2008г.

На обекта „Къща „Лаудис““, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Проект мениджмънт;
  • Инвеститорски контрол;