Хотел “Лагуна маре А”

Реконструкция и модернизация на хотел “Лагуна маре А”, изграждане на открит басейн към хотел “Лагуна маре А” к.к.Албена

Обекта е с Р З П – 14 340 кв.м, с период на изпълнение 1999 – 2000г.

Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Инвеститорски надзор;
  • Управление на строителството;

к.к.Албена