Реконструкция и модернизация на “56 бр. Вили Юг”

Обекта e изпълненен през периоза 2000 – 2001г.

Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Инвеститорски надзор;
  • Управление на строителството;

к.к.Албена