Автоматична Чернова 01

Фирма “Сидирама” ООД, успешно завърши инсталация за съхранение на брашно на фабрика “Нестле България” – София

През месец април 2014 г. се въведе в експлоатация вторият обект на СИДИРАМА “Инсталация за съхраняване на хранителни продукти – брашно” с Възложител “НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ” АД – гр. София. В хода на работата по проекта се изпълниха стоманобетонови фундаменти и монтирани 2 бр. силози за съхранение на брашно, както и стоманена естакада за връзка с производствената сграда и съответната технологична инфраструктура.