Двуетажният подземен паркинг под бул. "Цариградско шосе", ще разполага с над 1300 паркоместа. 01

Двуетажният подземен паркинг под бул. „Цариградско шосе“, ще разполага с над 1300 паркоместа.

Подземният паркинг към метростанция 19 е на две нива, предвиден е като буферен за идващите от източна посока. Предвижда се да се изгради единна система за плащане на паркинга и ползване на метрото, което до голяма степен да го направи атрактивен.
Общата му дължина е близо 400 метра, ширината му е 80 метра, изцяло попада под платното на бул. „Цариградско шосе“, т.е. заема площ между двата локала на „Цариградско шосе“ и от станция 19 почти до началото на надлеза за Горубляне. Броят на осигурените паркоместа е 1215, от които на първо подземно ниво са 621, а на второ подземно ниво са 594, включително и 50 за инвалиди.
Осебено важно и характерно за този подземен паркинг е, че в него ще могат да паркират автомобили с газови уредби без ограничение. За момента няма друго съоръжение в София, което да е оразмерено по този начин.
Двете връзки към нивата на прилежащия подземен гараж ззапочват откъм подлез. Подсигурен е достъп до всички елементи (кабели. тръби и други) , разположени в под перонното пространство, както до всички машини и съоръжения за ревизия и ремонт. За да се осигури безопасна експлоатация на прилежащия подземен паркинг, сигналите от пожарогасителната, пожароизвестителната системи и газ сигнализацията са изведени в помещението на охраната на станцията.