От 1 януари 2012 г. се планира да бъдат въведени Еврокодовете в проектирането 01

От 1 януари 2012 г. се планира да бъдат въведени Еврокодовете в проектирането

5000 страници, 58 части – това представляват десетте паневропейски стандарта, които трябва да въведат общи строителни норми в страните, членуващи в CEN, включително и България.

Европейските норми за проектиране в строителството (еврокодовете) се планира да бъдат въведени у нас от 1 януари 2012 г. Това съобщи Соня Георгиева, началник отдел „Хармонизация на техническата нормативна уредба“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Целта е с общите норми да се въведат единни практики в проектирането в рамките на Европейския съюз, които за България ще действат паралелно с националните в продължение на две години, но без да се смесват.

Проектантите ще могат да избират дали в работата си да прилагат българските, или европейските норми в зависимост от изискванията на възложителите. Само в случай че за определен вид строителна конструкция няма национални норми, ще се прилагат директно европейските, поясни тя.

Осем от частите на стандартите не са преведени на български. МРРБ ще предвиди в бюджета си за следващата година необходимата сума от 25 хил. лева и преводът на еврокодовете да бъде довършен.

Въвеждането на европейските норми ще става на отделни пакети. Това означава, че първо ще бъдат въведени в практиката пакетите с преведените части на еврокодовете. Останалите части ще бъдат готови на български език до няколко месеца.