„Под ръководството на СИДИРАМА ООД – СН продължава изграждането на „Инсталация за получаване на биогаз чрез индиректно използване на биомаса с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия“ гр.Балчик 01

„Под ръководството на СИДИРАМА ООД – СН продължава изграждането на „Инсталация за получаване на биогаз чрез индиректно използване на биомаса с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия“ гр.Балчик

Завърши изпълнението на стоманобетоновите конструкции на два броя реактори за първична и вторична ферментация(диаметър 26,00м и височина 8,18м) и резервоар за съхранение на биогаз(диаметър 32,00 и височина 8,18м),както и на силажна яма за съхранение на царевичен силаж,силаж на цели растения и др., представляващи част от обект „Инсталация за получаване на биогаз чрез индиректно използване на биомаса с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия“ гр.Балчик
Предстои монтирането на ко-генератор с електрическа мощност 1МW и топлинна мощност 1МW и прилежащите му технологични съоръжения и пътна инфраструктура.“