Обекта ни "Подобряване на енергийната ефективност на хотел Хилтън чрез използване на възобновяеми източници за БГВ" вече е факт 01

Реализирахме подобряване на енергийната ефективност на хотел Хилтън чрез използване на възобновяеми източници за БГВ

Приключиха монтажните работи по реномираният наш обект – подобряване на енергийната ефективност на хотел Хилтън чрез използване на възобновяеми източници за БГВ – реконструкция и разширение на съществуваща инсталация за БГВ. В ход са 72-часовите проби при експлоатационни условия.
Работата беше разделена на 2 подобекта, както следва:
I. Инсталация за подгряване на гореща вода за битови нужди с термопомпени агрегати
За производство на гореща вода за битови нужди бяха монтирани 2 броя термопомпени агрегати CARRIER AguaSnap 61AF-105, тръбна разводка, буферен съд 800 л., топлообменник, циркулационна помпа, ново ел. табло с автоматика и др.
II. Соларна инсталация за подгряване на гореща вода за битови нужди
За производство на гореща вода за битови нужди бяха монтирани 45 броя соларни колектори BOSCH Solar 7000 TF на стойки, тръбна мрежа от медни тръби, разширителен съд 180 л.,  помпена група, топлообменник и циркулационна помпа и др.
Соларната инсталация ще осигури около 30 % от използваната битова гореща вода за нуждите на хотел “Хилтън”, която е около 9900 л/ден.
Цялата инвестиция ще понижи значително текущите разходи за производство на БГВ от съществуващите котли на дизелово гориво.