01

“Сидирама” ООД, въведе в експлоатация първата инсталация за получаване на биогаз в гр. Балчик

През месец август 2013 г. се въведе в експлоатация и вече успешно функционира обекта изпълнен под надзора на СИДИРАМА „Инсталация за получаване на биогаз чрез индиректно използване на биомаса с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия“ гр.Балчик. Монтираният когенератор на фирма “AB energy” – Румъния е с електрическа мощност 1 MW и топлинна мощност 1 MW.