Сроковете за издаване на технически паспорти за сградите наближават 01

Сроковете за издаване на технически паспорти за сградите наближават

Между 3 и 5 лв. на кв. м излиза средно изваждането на технически паспорт за сграда, сочи проверка на БТА във връзка с изискванията за издаването на тези документи съгласно Закона за устройство на територията. За да се състави документът, е необходимо да има конструктивно и енергийно обследване на сградата, обясняват от Столичната община.
Зам.-кметът на столицата Ирина Савина посочи, че общината вече е направила необходимото, за да може 190 общински сгради – 41 административни, 61 училища, 88 детски градини, да са с технически паспорти. Работата по паспортизирането на сградния фонд на общината продължава, а до момента в тази дейност са вложени 3,5 млн. лв. Три предстоящи крайни срока се отнасят и до гражданите, живеещи в сгради с разгъната застроена площ над 1000 кв. м.
До края на следващата година всички високозастроени имоти с площ над 5000 кв. м ще трябва да са с технически паспорти. Площта обхваща целия имот, а не границите на етажната собственост, което означава, че много от блоковете в София ще попаднат в графата за издаването на технически паспорт.
Проблем за много сгради обаче ще е липсата на чертежи, което налага архитектурното им заснемане. То от своя страна ще оскъпи с по лев-два на квадратен метър цената за издаването на техническия паспорт. Времето пък за обследване на една сграда е около четири седмици. За архитектурното заснемане – две и още толкова за преглеждането на конструкцията и енергийното обследване.
Техническият паспорт може да бъде издаден само от консултанти, получили лиценз от МРРБ, а също и лица, отговарящи на изискванията на Закона за енергийната ефективност – за енергийното обследване. В документа обследванията, които трябва да се опишат са на конструкцията, архитектурата на обекта, ВиК-инсталациите, електрическата система, отоплението, вертикалната планировка, пожарната и аварийна безопасност, както и санитарно-хигиенните условия. Освен това при трябва да се опишат и препоръките за отстраняването на установените несъответствия.
До 31 декември 2014 г. такъв тип обследвания и паспорти трябва да имат сградите със средно застрояване – от 1000 до 5000 кв. м, а до 31 декември 2016 година – нискозастроените сгради под 1000 кв. м.
За последните не е задължително изготвянето на енергийно обследване, а само на технически паспорт на базата на конструктивното обследване. Едно и двуфамилните самостоятелни сгради не трябва да си издават технически паспорти.
Според сега действащата наредба на Министерството на регионалното развитие и благоустройството след изтичането на крайните срокове кметът на общината трябва да възлага за сметка на собствениците на имотите изготвянето на технически паспорти за строежите. Разходите, направени от общината ще се възстановяват с изпълнителен лист.