Приключи сертифицирането по Енергийна Eфективност 04

Успешно приключи сертифицирането на Сидирама ООД по Енергийна Eфективност

На 17.06.2011 г. Сидирама ООД получи удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради с № 00291.

Дружеството извървя трудния път по сертифициране от Агенцията по Енергийна Ефективност, с цената на доста усилия и средства.

Към днешна дата Сидирама ООД разполага с пълна гама съвременни уреди за измерване и отчитане на всички параметри, необходими за енергийно обследване на сградите.

Актуалните в днешни дни “Обследване за енергийна ефективност на сгради” и “Сертифициране на сгради”, ще обогатят набора от услуги които фирмата извършва.