- "СИДИРАМА" ООД - http://sidirama.com -

Проект мениджмънт

Проект мениджмънт – управление на инвестиционни проекти

Фаза – 1 Прединвестиционни проучвания за имота и правилното му усвояване

Фаза – 2 Проектиране и одобряване  на проекта

Фаза – 3 Финансиране на проекта

Фаза – 4 Реализация на проекта и въвеждане в експлоатация

Фаза – 5 Експлоатация през гаранционния период