Изграждане на басейн към хотел “Люляк”

Автор: admin

Обекта е с Р З П – 350 кв.м, с период на изпълнение 2001г.

На обекта, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

 • Независим строителен надзор в проектирането;
 • Консултант по смисъла на ЗУТ;
 • Строителен надзор по време на строителството;
 • Проект мениджмънт;
 • Инвеститорски контрол;

к.к.Златни Пясъци

Хотел “Киев

Автор: admin

Обекта е с Р З П – 4 520 кв.м, с период на изпълнение 2001 – 2002г.

Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

 • Инвеститорски надзор;
 • Управление на строителството;

к.к.Албена

Хотел “Шабла”

Автор: admin

Обекта е с Р З П – 12 540 кв.м, с период на изпълнение 2001 – 2002г.

Съгласно договора с Възложителя, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

 • Инвеститорски надзор;
 • Управление на строителството;

к.к.Албена

Американски университет “Културно образователен център Илиев”

Автор: admin

Обекта е с Р З П – 4 200 кв.м, с период на изпълнение 2001г.

На обекта “Културно образователен център Илиев”, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

 • Независим строителен надзор в проектирането;
 • Инвеститорски надзор;
 • Управление на строителството;

Студентски град, гр.София

Хотел”Люляк”

Автор: admin

Обекта е с Р З П – 5 500 кв.м, с период на изпълнение 2001 – 2002г.

На обекта “Хотел”Люляк””, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

 • Консултант по смисъла на ЗУТ;
 • Строителен надзор по време на строителството;
 • Проект мениджмънт;
 • Инвеститорски контрол;

к.к.Златни пясъци

Хотел ”Хелиос 3”

Автор: admin

Обекта е с Р З П – 16 450 кв.м, с период на изпълнение 2003 – 2004г.

На обекта “Хотел “Хелиос 3””, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

 • Проект мениджмънт;
 • Инвеститорски контрол;

к.к.Златни пясъци