Необходимост от ръководител проект 03

Необходимост от ръководител проект

Пазара е най-добрият учител и от тази гледна точка Инвеститор, който допуска грешки в проекта си, включително и неговата реализация, плаща от собствения си джоб. Въпросът, за конкурентноспоспособността на изградените проекти по света има един и същи отговор. Това не зависи от големината на обекта, а от това какво предлага като ниво в обществената среда и като качество при неговата реализация.