Изграждане на басейн към хотел “Люляк”

Обекта е с Р З П – 350 кв.м, с период на изпълнение 2001г.

На обекта, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Независим строителен надзор в проектирането;
  • Консултант по смисъла на ЗУТ;
  • Строителен надзор по време на строителството;
  • Проект мениджмънт;
  • Инвеститорски контрол;

к.к.Златни Пясъци