Жилищна група „Белица”

Обекта е с Р З П – 10 500 кв.м, с период на изпълнение 2006 – 2007г.

На обекта “Жилищна група „Белица””, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Консултант по смисъла на ЗУТ;
  • Строителен надзор по време на строителството;
  • Оценка съответствието на инвестиционни проекти

Гр. Бяла