Фирма “Сидирама” ООД, успешно завърши обект за разширяване асортимента на производството на фабрика “Нестле България” – София 04

Фирма “Сидирама” ООД, успешно завърши обект за разширяване асортимента на производството на фабрика “Нестле България” – София

Под надзора на екипа от специалисти на “Сидирама” ООД, се получи разрешение за ползване на обект “Инсталация за съхранение на хранителни продукти – какаова маса”, разположена върху стоманобетовона площадка с размери 15,00 м х 4,20 м. Инсталацията се състои от:
-	3 броя метални цилиндрични съдове за съхраняване на какаова смес с диаметър 3159 мм, височина 7000 мм, обем 35 м3 всеки;
-	Модулен фабричен контейнер с апаратура за управление;
-	Метална естакада с технологични проводи по нея от съдовете до съществуващата производствена сграда;
-	Районно осветление в зоната на новата инсталация;
-	Мълниезащита и заземителна инсталация;
-	ВиК за новата инсталация;
-	Предпазна ограда