Фирма “Сидирама” ООД, въведе в експлоатация АКВАПАРК “АКВАМАНИЯ” – III етап в к. к. Албена 01

Фирма “Сидирама” ООД, въведе в експлоатация АКВАПАРК “АКВАМАНИЯ” – III етап в к. к. Албена

В началото на м. юли 2015г. завърши изпълнението, респективно бе въведен
в експлоатация от “СИДИРАМА” ООД обект АКВАПАРК “АКВАМАНИЯ” – III етап в к. к. Албена
	III етап включва водни атракции:
	- C1 – Maxtrack с търговско наименование Free FALL
	- Tantrum Alley с търговско наименование TORNADO24