Държавна администрация

Държавна администрация

Услугите, предлагани от специалистите на „СИДИРАМА” ООД включват:

  • изработка на кореспонденция с държавни и/или общински органи на управление във връзка с одобряване на проекта;
  • помощ при изработката на ПУП, ПУП-ПРЗ или частично изменение на съществуващия такъв, необходими документи за внасянето и одобряването им;
  • организиране или консултиране възлагането и координация при изготвянето на проект на Доклад по ОВОС за Обекта;
  • помощ при предаване на проектната документация за пълнотата и окомплектоване на същата с цел безпроблемното и одобряване от държавните или общински органи;
  • Съгласуване на проектната документация с Експлоатационни предприятия Електроразпределение, ВиК, Топлофикация, Газоснабдяване, БТК, Улично осветление, „Напоителни системи“, ГУП и СДКО(специализирани държавни контролни органи ) – РИОКОЗ, ПАБ, ДНСК, Общински администрации, Зелени системи и др.
Разпечатай страницата Разпечатай страницата