Изборът за възлагане на Проект мениджмънт /управление на проекта/ е важно решение за всеки Инвеститор. Желанието на Инвеститорa е проекта му да се осъществи в рамките на плануваните срокове, бюджет и качество. Опитът показва много често, че дори и най-подробните график и бюджет за изпълнение не се спазват. Поради това цялостното управление на проекта е толкова важна и ценна задача за постигане навреме на качествен продукт. Тя гарантира успех на Инвеститора в реализиране на инвестиционния проект при оптимално снижаване на разходите.
Проектният мениджмънт при “Сидирама” ООД включва следните фази:

• Фаза 1 – Прединвестиционни проучвания за имота и усвояването му

• Фаза 2 – Проектиране и одобряване на проекта

• Фаза 3 – Финансиране на проекта

• Фаза 4 – Реализация на проекта и въвеждане в експлоатация

• Фаза 5 – Експлоатация през гаранционния период

 
 
„СИДИРАМА“ ООД въведе в експлоатация обект „Търговска сграда с офиси и подземни складове“ на „СИМА“ ООД 01

„СИДИРАМА“ ООД въведе в експлоатация обект „Търговска сграда с офиси и подземни складове“ на „СИМА“ ООД

„СИДИРАМА“ ООД въведе в експлоатация обект „Търговска сграда с офиси и подземни складове“ на „СИМА“ ООД, разположена на бул.“Цветан Лазаров“ в близост до метростация 20 в гр.София с общо РЗП 4012,5 м2.

Фирма “Сидирама” ООД, въведе в експлоатация АКВАПАРК “АКВАМАНИЯ” – III етап в к. к. Албена 01

Фирма “Сидирама” ООД, въведе в експлоатация АКВАПАРК “АКВАМАНИЯ” – III етап в к. к. Албена

В началото на м. юли 2015г. завърши изпълнението, респективно бе въведен в експлоатация от “СИДИРАМА” ООД обект АКВАПАРК “АКВАМАНИЯ” – III етап в к. к. Албена

Фирма “Сидирама” ООД, успешно изпълни инвеститорският контрол на обекти на Медицински Университет – София 01

Фирма “Сидирама” ООД, успешно изпълни инвеститорският контрол на обекти на Медицински Университет – София

В началото на м. декември 2015г. фирма “Сидирама” ООД, успешно изпълни инвеститорският контрол при изпълнение на ЕСКО договор за сградите на База СОССБС при Медицински Университет – София

 
Последен съвет на SIDIRAMA
 
Санирането Ви носи двойна облага – данъчни облекчения и намалени сметки 02

Санирането Ви носи данъчни облекчения

За да се Възползвате от данъчно облекчение съгласно закона за местните данъци и такси са необходими:
– разрешението за ползване на сградата да е с дата преди 01.01.2005 г.;
– да сключите договор с фирма, лицензирана за оценка на енергийната ефективност;
– фирмата да ви издаде сертификат А или сертификат Б за сградата;

 
Актуален коментар
 
Необходимост от ръководител проект 03

Необходимост от ръководител проект

Пазара е най-добрият учител и от тази гледна точка Инвеститор, който допуска грешки в проекта си, включително и неговата реализация, плаща от собствения си джоб. Въпросът, за конкурентноспоспособността на изградените проекти по света има един и същи отговор. Това не зависи от големината на обекта, а от това какво предлага като ниво в обществената среда и като качество при неговата реализация.