Балнеоложки център Хотел”Хелиос –3”

Обекта е с Р З П – 1 650 кв.м, с период на изпълнение 2005 – 2006г.

На обекта “Балнеоложки център към Хотел”Хелиос –3”, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Проект мениджмънт;
  • Инвеститорски контрол;

к.к.Златни пясъци